Pentru că este urgentă și necesară crearea unui cadru legislativ prin care factorii responsabili de la nivel naţional, regional şi local să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii mintale a populaţiei, Societatea Română Alzheimer împreună cu toate asociațiile membre ale Alianței Române Alzheimer fac un apel privind elaborarea unei strategii naționale privind demența.

Semnează și tu petiția aici.

Obiectivele viitoarei strategii sunt:
– recunoaşterea bolilor neurodegenerative, a demenţei şi a bolii Alzheimer, ca priorităţi ale politicii de sănătate publică;
– diminuarea incidenţei bolilor neurodegenerative;
– diagnosticare precoce;
– crearea de servicii de ingrijire corespunzator nevoilor populatiei;
– creşterea accesibilităţii pacienţilor la tratament, îngrijiri adecvate şi tehnici de reabilitare/diminuare a efectelor negative asupra calităţii vieţii lor;
– promovarea unei reflecţii etice cu accent pe respectul demnitatii persoanei diagnosticate cu Alzheimer.

De ce este important?

În România, pe parcursul ultimilor două decenii, Societatea Română Alzheimer, ca asociaţie profesională, apolitică, a fost preocupată, permanent, de iniţierea unui dialog cu factorii de decizie pentru stabilirea celor mai bune modalităţi de abordare a problematicii demenţelor şi bolii Alzheimer pentru a răspunde, pe de o parte, prevalenței în creștere a acestor afecțiuni, iar pe de altă parte, respectându-ne angajamentele pentru a ne alinia la cerinţele instituţiilor internaţionale şi europene din care facem parte.

Această petiție este creată cu scopul de a susține public o viitoare inițiativă legislativă prin care autorităţile guvernamentale să dezvolte o Strategie Națională privind Demenţa în România. Societatea Română Alzheimer consideră imperios necesară elaborarea Strategiei şi a Planului de Acţiuni pe perioada 2016 – 2020.

Până în acest moment, deşi organizaţiile profesionale au iniţiat un dialog pluripartit cu factori de decizie la nivel politic, guvernamental şi parlamentar, până în prezent, nu a fost elaborată o Strategie şi un Plan Naţional de Acţiune, ceea ce a contribuit la o lipsă de coerenţă la nivelul societăţii în ceea ce priveşte promovarea unor obiective, chiar minimale.

In absența dezvoltării unui sistem integrat de servicii la nivel local și național, multe dintre aceste inițiative au fost, fie întrerupte, fie au continuat, și-au dovedit utilitatea și încă supraviețuiesc, dar rămân inițiative izolate, dovedindu-se intervenții cu impact relativ redus.

Realitatea prezentă ar putea fi rezumată așa:
– în politica de sănătate publică din România, demenţa nu este declarată o prioritate;
– există întârzieri mari în ceea ce priveşte adoptarea unor documente oficiale privind legislaţia specifică domeniului;
– cadrul instituţional pentru prestarea de servicii medicale şi de îngrijire se află într-o fază incipientă;
– sistemele de sprijin social pentru familia/ îngrijitorii persoanelor cu demenţă sunt insuficiente şi inadecvate;
– susţinerea financiară nu constituie un element luat în considerare şi individualizat în alocarea bugetară la nivel naţional şi/ sau local;
– lipsa de stimulare a cercetării clinice şi a celei fundamentale, precum şi a unui volum suficient de date epidemiologice constituie o constrângere în dezvoltarea unor politici secvenţiale specifice bolilor neurodegenerative, respectiv demenţei şi bolii Alzheimer

Această strategie a fost elaborată de Societatea Română Alzheimer împreună cu toate asociațiile membre ale Alianței Române Alzheimer: Societatea de Neurologie din România, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Română de Psihogeriatrie, Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie, Asociația de Psihiatrie Socială din România, Asociația de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie, Asociația Tinerilor Medici Geriatri, Federația comunităților Evreiești din România, Asociația Gerontologică, Secția Clinică Geriatrie – Gerontologie, Spitalul Sfântu Luca, Societatea Română de Neuroreabilitare, Societatea de Patologie, Terapie și Recuperare Vertebro-Medulară

Susține-o tu cu o semnătură strategia națională privind demența!

DISTRIBUIȚI
Îți mulțumesc pentru vizită! Sper că ți-a plăcut măcar un pic ceea ce ai citit și că vei reveni! Am și alte povești despre lecții personale și căutări care pot fi ale oricui, despre oameni, locuri văzute și experiențe trăite. Toate materialele publicate aici sunt ale mele și sunt protejate de drepturi de autor. Te rog să nu preiei niciunul fără acordul meu prealabil sau fără menționarea sursei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*